EST

PÕHIVÄÄRTUSED
„Parim paik peale kodu- südamega lapsehoid Mammumari“- keegi ega miski ei saa lapsele asendada päris oma vanemaid ega kodu, küll aga saame pakkuda hubast kodulähedast hoidu ja südamlikke lapsehoidjaid, kellega on lapsel alati tore ja turvaline olla.

 Usaldus- lapsevanem saab meie hoolde usaldada oma kõige kallima vara- lapse.                  

Turvalisus- iga laps peab tundma ennast turvaliselt, et saaks vabalt areneda ja lasta uudishimul ja mängulisel tegevusel ennast juhtida. Lapsehoidjate südameasjaks on laste julgustamine ja toetamine.                                                                                                                                                     

Terviklikkus- püüame arvestada iga lapse, hoidja ja lapsevanema eripära. Toetame iga lapse individuaalset arengutempot, tema intellektuaalse, emotsionaalse, sotsiaalse ja füüsilise arengu täiuslikkust. Toetame perekondlikke traditsioone ja püüame arvestada iga lapse tausta ja vanemate ootusi seoses kasvatusküsimustega.   Väärtustame võrdsusel põhinevat suhtlust ja ühistegevusi. Tähtsal kohal on lastehoiu ja kodu koostöö. Oleme avatud kõigile ettepanekutele ja peame oluliseks tagasidet vanema ja hoidja vahel.                                                                                      

Algatus ja loovus- julgustame lapsi tegema ise valikuid ja otsuseid, avaldama oma arvamust, toetame last oskuses ka ise vastutada ning välja pakkuda omapoolseid ideid ja lahendusi. Soosime algatust, loovust, oma tõelise olemuse avastamist ja tee otsingut.                                           

Austus ja lugupidamine- meid iseloomustab sõbralikkus, hoolimine ja viisakus, oma kaaslaste, hoidjate ja lähedaste suhtes. Õpetame lastele ära tundma pereväärtusi ja hindama lähedasi ja iseendast lugupidamist.                                                                                                                                     

Koostöö, avatus- usaldame oma töötajaid, hoiame kliente ja loome lisaväärtust partneritele. Ausus, sõbralikkus, paindlikkus, avatus ja teenuse hea kvaliteet on meie jaoks olulised iga päev. Teenuse kvaliteedi mõõt on õnnelik laps ja rahulolev lapsevanem.